მარინე ჯარმელიშვილი - დირექტორი

ლალი წიქარიშვილი - დირექტორის მოადგილე

ნაირა კოკოევა - ბუღალტერი

მანანა ხურცილავა - საქმის მწარმოებელი