კათედრის ხელმძღვანელი: ირმა კულდონაშვილი

წევრები

  • დარეჯან გაბოძე
  • ნინო მინდიაშვილი
  • ია ბლიაძე
  • ნინო სულხანიშვილი
  • ირინა გოგნიაშვილი-კახიშვილი
  • ქეთევან გოგილაშვილი
  • შორენა ჭიჭინაძე