კათედრის ხელმძღვანელი: მზია ბოლაშვილი

წევრები

  • მაია შველიძე
  • ლელა ჩერქეზიშვილი
  • შორენა ჭიჭინაძე
  • ნინო სულხანიშვილი