სკოლის წრეები

2018-2019 სასწავლო წელს სკოლაში მუშაობს შემდეგი წრეები: