• სახელმწიფო ენა,
  • მათემატიკა
  • უცხოური ენები,
  • საზოგადოებრივი მეცნიერებები
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  • ესთეტიკა, სპორტი