2014 წლის 14 ნოემბერს 16 საათზე ჩატარდება საბუნებისმეტყველო საგნების კვირეულის დახურვა .

,,სამეცნიერო მიღწევები".,,ბუნებრივი კანონზომიერებები" ,,,კრეატიული იდეები''.

https://www.youtube.com/watch?v=FRzmqDZAzEk