თბილისი 0190
კაკაბეთის ქუჩა #2
ტ. 2-776-478
ელ.ფოსტა tbilisi74@mes.gov.ge