2019-06-29

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა თემაზე: ,,მოსწავლეთა ავტონომიურობისათვის საჭირო მეტაკოგნიტური აზროვნების განვითარება მე-9 კლასის მოსწავლეებში"


 

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა თემაზე: ,,მოსწავლეთა ავტონომიურობისათვის საჭირო მეტაკოგნიტური აზროვნების განვითარება მე-9 კლასის მოსწავლეებში" ბილოგიის მასწავლებელი მაია მამალაძე.

https://drive.google.com/file/d/1R5s8OBR6xynf9-9WXTZsMnOQ8n9jGsbo/view?ts=5d3055d0