0000-00-00

2014 წლის 14 ნოემბერს ჩატარდა საბუნებისმეტყველო საგნების კვირეული ,,სამეცნიერო მიღწევები,ბუნებრივი კანონზომიერებები,კრეატიული იდეები“ წარმატებული პროექტის პრეზენტაცია-დაჯილდოება.


https://www.youtube.com/watch?v=FRzmqDZAzEk